shluchos-schedule.jpg 

תוכנית כללית: כינוס השלוחות העולמי ה'תש"פ

שבת קודש, כ' שבט15 בפברואר
תפילת שחרית 10:00
עונג שבת וסדר ניגונים 16:00
מוצאי שבת – הבדלה 17:49
הַסָעָה  
מלווה מלכה ותוכנית מרכזית 20:30
 
יום ראשון, כ"א שבט16 בפברואר
תפילת שחרית 8:30
ארוחת בוקר - א"ת 9:00
יריד הקניות - א"ת 9:00-15:00
מושב מרכזי - א"ת 10:30-12:00
מושב הלכתי עם רבני חב"ד - א"ת 12:15-13:45
תפילת מנחה; כיבוד קל - א"ת 14:00
אוטובוסים ל'באנקעט' " 16:00
מעמד ה'באנקעט' החגיגי 17:30
פארבריינגען  
   
יום שני, כ"ב שבט–17 בפברואר
אוטובוסים לאהל 9:00
מעמד הפ"נ הכללי 10:00
  >
יום רביעי, י שבט12 בפברואר
הרשמה 13:00-21:00
   
יום חמישי, י שבט13 בפברואר
הַסָעָה 11:15
ארוחת מזנון פתוחה - מתחם הארמורי 12:15
לימוד - מתחם הארמורי 12:45
מושב מיני #1 - מתחם הארמורי 13:30-14:45
מושב מיני #2 - מתחם הארמורי 15:00-16:30
תפילת מנחה; כיבוד קל-מתחם הארמורי 16:30
מושב מיני #3 - מתחם הארמורי 16:45-18:00
ארוחת ערב, מושב כללי - מתחם הארמורי 18:30
אוטובוסים לקראון הייטס 19:30
פארבריינגען  
   
יום שישי, י"ט שבט–14 בפברואר
תפילת שחרית 8:30
ארוחת בוקר 9:00
מושב מיני #4 11:00
ארוחת צהריים שקית 12:15-12:30
מושב מיני #5 12:30-13:45
הדלקת נרות 17:11
עונג שבת 21:30
     
 
שימו לב: כל המושבים והארוחות, כולל שבת, מיועדים לשלוחות בלבד. הכניסה למושבים המרכזיים תתאפשר רק באמצעות הצגת תג הזיהוי. האורחות והמורות תצטרפנה לשלוחות ל"באנקעט" החגיגי בלבד. תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.

 

PrintSend this page to a friendShare this